detail záznamu v tabulce 'Přijímací řízení 2018/2019' [SYS_Klic='9849']
Obor vzdělání - název  Tiskař na polygrafických strojích
Přesný název školy včetně adresy  SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Jiříkovská 840/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
Kontakt  412 332 320
ju@sosmgp.cz
www.sosmgp.cz
KKOV  34-52-H/01
Forma  denní
Volná místa  2
Podávání přihlášek do  18.06.2018
Další kolo přij. říz.  22.06.2018
Poř. číslo kola příj. říz.  2