detail záznamu v tabulce 'Přijímací řízení 2017/2018' [SYS_Klic='45']
Obor vzdělání - název  Polygrafie (Fotografický design)
Přesný název školy včetně adresy  SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk
Kontakt  412 332 320
ju@sosmgp.cz
www.sosmgp.cz
KKOV  34-41-M/01
Forma  denní
Volná místa  15
Podávání přihlášek do  05.06.2017
Další kolo přij. říz.  09.06.2017
Poř. číslo kola příj. říz.  2