detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='97']
Stav   
Datum vzniku DSO  28.05.1999
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  SOKO- Sdružení obcí Krušnohorské oblasti
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Nám.J.Švermy 64
Sídlo DSO - město  Kovářská
Sídlo DSO - PSČ  431 86
IČ  69410950
Předmět činnosti  1. a) Koordinace obecních územních plánů a územního plánování v regionálním měřítku,
b) slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území, c) koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, d) vytváření, projektování a realizace společných projektů, akcí a aktivit, e) vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení, f) všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území, g) společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti, h) zastupování členů sdružení při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.), i) vytváření předpokladů pro podnikatelskou a spolkovou činnost, j) zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí, k) propagace sdružení a jeho zájmového území, l) informační a iniciační činnost vůči podnikatelským subjektům a obyvatelům zájmového území.
2. Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů. V takovém případě je povinností sdružení dbát, aby výsledky korespondovaly se zájmy sdružení jako celku. Pro naznačené akce jmenuje valná hromada odpovědné osoby a pověří je koordinací a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.
3. Sdružení je oprávněno zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
AlenaDoležalová  
JitkaTůmová  
Způsob jednání  Valná hromada;
Předseda sdružení;
Místopředseda sdružení.
Přílohy 
dodatkydodatek stanov Kr.Hr..pdf (247.76 kB)  
stanovystanovy Kr.hr..pdf (218.90 kB)01.06.2001 
 dodatek smlouvy Kr.Hr..pdf (49.44 kB)  
 zakldat.sml.Kr.Hr..pdf (258.67 kB)09.02.1999