detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='90']
Stav   
Datum vzniku DSO  13.04.2004
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Mikroregion Cínovec
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Ruská 264
Sídlo DSO - město  Dubí
Sídlo DSO - PSČ  417 01
IČ  71214429
Předmět činnosti  1. Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku; koordinace zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území; koordinace významných investičních akcí v zájmovém území; vytváření, projektování a realizace společných projektů, akcí a aktivit; vytváření, navyšování a správa společného majetku mikroregionu; všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území; společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území; společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti; zastupování členů mikroregionu při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními patrnery, kontrolními orgány apod.); vytváření předpokladů pro podnikatelskou a spolkovou činnost; zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí; propagace mikroregionu a jeho zájmového území; informační a iniciační činnost vůči podnikatelským subjektům a obyvatelům zájmového území; příprava a realizace společných projektů, akcí a aktivit v zájmovém území. 2. Za předmět činnosti mikroregionu se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů. V takovém případě je povinností mikroregionu dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy mikroregionu jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje valná hromada odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit. 3. Mikroregion je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
Ing. RadoslavBartůněk01.01.2015 
Bc. JanaČermáková01.01.2015 
Mgr. JiříŠiller01.01.2015 
Bc. JanaČermáková01.01.2016 
Bc. ŠtěpánTürb01.01.2016 
ZdeňkaChládková01.01.2016 
Způsob jednání  Valná hromada;
předseda mikroregionu;
místopředsedové mikroregionu;
kontrolní výbor.
Přílohy 
zakladatelská smlouvazakladatelská smlouva Cínovec.pdf (239.42 kB)18.03.2004 
stanovystanovy Cínovec.pdf (542.05 kB)13.03.200420.03.2007
stanovy stanovy Cínovec 1.pdf (572.82 kB)20.03.2007