detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='77']
Stav   
Datum vzniku DSO  18.04.2001
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Mikroregion POLABÍ
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Libotenice 37
Sídlo DSO - město  Litoměřice
Sídlo DSO - PSČ  412 01
IČ  70911941
Předmět činnosti  1. Rozvoj turistiky v mikroregionu.
2. Prosazování společných zájmů ve sféře podnikatelské a komunální, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zdravotnických služeb, školství a zaměstnanosti.
3. Vzájemné slaďování záměrů a činností místních samospráv a zemědělských podniků v zájmovém území sdružení.
4. Časová a věcná koordinace významných neinvestičních a investičních akcí v zájmovém území sdružení.
5. Tvorba a realizace strategie rozvoje přirozeného spádového území.
6. Propagace a zlepšování celkového image regionu a ztotožnění se obyvatel s venkovským životním prostorem v rámci zájmového území sdružení.
7. Společný postup vůči třetím osobám a orgánům státní správy v záležitostech přesahujících svým rozsahem jednotlivé členy sdružení.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
VlastimilaŠkodová, Ing.12.04.2001 
Václav Kozlík 12.04.2001 
Způsob jednání  Valná hromada sdružení, předseda sdružení, místopředseda sdružení, revizní skupina.
Přílohy 
stanovystanovy polabí.pdf (302.48 kB)12.04.2001 
zápis z ustavujícího zasedáníust.zápis Polabí.pdf (159.90 kB)12.04.2001