detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='230']
Stav   
Datum vzniku DSO  14.01.2000
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Mikroregion PORTA-BOHEMICA
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Kamýk č.p.65
Sídlo DSO - město  Litoměřice
Sídlo DSO - PSČ  412 01
IČ  70582688
Předmět činnosti  Společný postup členských obcí při získávání finančních prostředků z fondů, nadací a jiných státních i nestátních zdrojů důležitých pro financování rozvoje zájmového území; plánování a realizace významných investičních akcí v rámci území sdružení; ochrana životního prostředí na území sdružení; sociální, zdravotnická a kulturní spolupráce členských obcí; vzájemná finanční pomoc členských obcí; plánování a zřizování zařízení sloužících k uspokojování potřeb občanů všech členských obcí; zřizování podnikatelských nebo nepodnikatelských subjektů určených pro uskutečňování cílů sdružení. Za předmět činnosti sdružení se považují i takové aktivity, které se týkají pouze jedné členské obce, pokud se vztahují na zájmy sdružení jako celku.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
PetrLiška,Ing.  
DanaHorká, Ing.  
AndreaSvobodová Křešová  
PetrSoldátek  
ZdeňkaVoldánová  
MiroslavaVencláková19.11.2018 
LudmilaPafelová 10.11.2018
Způsob jednání  Rada svazku
předseda sdružení;
místopředsedové sdružení;
kontrolní výbor
Přílohy 
zakladatelská smlouvazakladatelská smlouva PB.pdf (92.26 kB)29.11.1999 
 Stanovy Mikroregionu Porta Bohemica.pdf (4.10 MB)  
stanovy stanovy PB+dodatky.pdf (635.60 kB)29.11.199925.10.2016