detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='225']
Stav   
Datum vzniku DSO  23.11.1995
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Sdružení obcí Benešovska
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Nám. Míru 1
Sídlo DSO - město  Benešov nad Ploučnicí
Sídlo DSO - PSČ  407 22
IČ  68954689
Předmět činnosti  Obecným předmětem činnosti "Sdružení" je koordinace společného postupu členských obcí při realizaci jejich záměrů včetně plánování investičních akcí do budoucna v návaznosti na potřeby celého regionu v souladu s územními plány, rozvoj průmyslových zón, ochrana osob a majetku, prosazování společných zájmů, vytváření předpokladů pro vyvážený rozvoj zájmového území "Sdružení" dle strategie rozvoje a jejích priorit (tj. rozvoj sídel, ekonomický rozvoj, aktivizace mikroregionu a rozvoj spoluprávce) a dále dle § 50 odst. 1 písm. a) - f) zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
DanielZygula, Ing.28.11.2014 
Petr Jansa15.04.2016 
Způsob jednání  členská schůze
předseda svazku
místopředseda svazku
revizní komise
Přílohy 
smlouva o založení sdruženísmlouva.pdf (332.77 kB)09.11.1995 
stanovystanovy sdružení obcí benešovska 1.pdf (88.64 kB)23.11.119515.09.2016
StanovyStanovy-SO Benešovska.pdf (2.55 MB)16.09.2016 
Dodatek č.1 ke Stanovám Sdružení obcí Benešovskabenešovsko dodatek.pdf (100.15 kB)03.01.2020