detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='224']
Stav   
Datum vzniku DSO  18.04.2002
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Mikroregion PERUCKO
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Oldřichova 49
Sídlo DSO - město  Peruc
Sídlo DSO - PSČ  439 07
IČ  70966192
Předmět činnosti  1. Vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj mikroregionu, zlepšení podmínek zaměstnanosti a zlepšení sociálních podmínek pro občany mikroregionu.
2. Společný postup při dosahování ekologické stability v zájmovém území a jeho trvalého rozvoje.
3. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
4. Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku.
5. Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonů státní správy v zájmovém území.
6. Vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku.
7. Zastupování členů svazku obcí při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány a pod.).
8. Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí.
9. Propagace svazku obcí a jeho zájmového území.

Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje valná hromada starostů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
Jaroslav Vlasák04.12.2018 
Bc. JiříČížek04.12.2018 
JanaKalašová04.12.2018 
VladimírMarek04.12.2018 
Věra Posledníková04.12.2018 
Způsob jednání  valná hromada; rada; předseda; místopředseda; tajemník; kontrolní komise
Přílohy 
smlouva o založení svazkusmlouva o zal.Peruc..pdf (172.66 kB)28.03.2002 
stanovystaovy Peruc..pdf (693.97 kB)28.03.200220.03.2019
StanovyMikroregion Perucko-Stanovy.pdf (892.35 kB)21.03.2019