detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='223']
Stav   
Datum vzniku DSO  08.02.2006
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Jezero Milada
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Velká Hradební 8
Sídlo DSO - město  Ústí nad Labem
Sídlo DSO - PSČ  400 01
IČ  75072483
Předmět činnosti  1) Účelem založení Svazku je hájit společné zájmy členských obcí, vytvářet materiální a organizační podmínky pro řešení společných aktivit, problémů a projektů členských obcí v revitalizovaném území po bývalém lomu Chabařovice.
2) Předmět činnosti svazku je zaměřen prioritně na společné aktivity v těchto oblastech:
a) revitalizace území a vybudování infrastruktury pro cestovní ruch,
b) rozvoj rekreace a turistického ruchu v revitalizovaném území,
c) společné aktivity v ochraně přírody a životního prostředí,
d) společná propagace členských obcí a marketingové aktivity směřující k rozvoji celé zájmové oblasti kolem jezera Milada.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
LenkaSuchá07.08.201518.12.2018
JosefMacháček07.08.201518.12.2018
TomášKupec07.08.201518.12.2018
Bc. JanaPrincová19.12.2018 
TomášKupec19.12.2018 
Martina Brousková19.12.2018 
Ing. VěraNechybová07.08.201518.12.2018
Mgr. Ing. PetrNedvědický19.12.2018 
Způsob jednání  a) valná hromada;
b) správní rada (tříčlenná)
Přílohy 
smlouvasmlouva Milada.pdf (714.17 kB)10.01.2006 
stanovystanovy Milada.pdf (471.59 kB)10.01.2006 
stanovy a smlouva nová smlouva satnovy Jezero milada.pdf (655.65 kB)01.04.2014