detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='221']
Stav   
Datum vzniku DSO  13.03.2000
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Mikroregion Milada
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Fügnerova 448
Sídlo DSO - město  Ústí nad Labem- Trmice
Sídlo DSO - PSČ  400 04
IČ  70875294
Předmět činnosti  Předmětem činnosti svazku je především vytváření společné dlouhodobé rozvojové strategie v oblastech samostatné působnosti obcí, zvláště v oblastech:
a) podpora rozvoje a restruktualizace místní ekonomiky,
b) ochrana a zlepšování životního prostředí,
c) obnova a rozvoj kulturních a historických tradic a hodnot, včetně podpory činnosti nevládních neziskových organizací a spolupráce s nimi,
d) další společné aktivity, na nichž se obce dohodnou spolupracovat podle stanoveného postupu.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
JosefKusebauch,Mgr.09.12.201019.12.2018
Ing. MagdaPejšová20.12.2018 
Mgr. MiroslavaBechyňová24.10.2019 
Způsob jednání  rada starostů;
předseda;
kontrolor
Přílohy 
zápis + stanovystanovy trmicko.pdf (691.86 kB)13.03.2000 
smlouva o založ. dodateksmlouva o založ. Trmicko.pdf (102.07 kB)20.12.2001 
dodatek č.2dodatek Milada.pdf (460.51 kB)20.12.2001 
Dodatek č. 3Dodatek č.3.pdf (53.53 kB)23.06.2016 
Dodatek č. 4Dodatek č.4.pdf (58.42 kB)13.11.2017