detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='218']
Stav   
Datum vzniku DSO  17.05.2004
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Mikroregion Stropník
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Nám. Republiky 5
Sídlo DSO - město  Duchcov
Sídlo DSO - PSČ  419 01
IČ  71225340
Předmět činnosti  Předmětem činnosti svazku: rozvoj cestovního ruchu založený na atraktivnosti oblasti; koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu včetně příslušných komplexních služeb; zajištění informačního servisu pro potřeby cestovního ruchu s vypracovaným marketingem; propagace a reprezentace oblasti na mezinárodních a tuzemských výstavách a veletrzích cestovního ruchu; rozvoj sportovních a kulturních aktivit; rozvoj kulturního dědictví a tradic (péče o památky); všeobecná ochrana životního prostředí; úkoly v oblasti školství; veřejná osobní doprava k zajištění dopravní obslužnosti území; koordinace významných investičních akcí; publikační a propagační činnost; spolupráce na vytvoření strategie rozvoje oblasti Svazku obcí Mikroregion Stropník; zastupování členů svazku v jednání o společných věcech s třetími osobami. Pro dosažení těchto cílů bude svazek usilovat o spolupráci se státem, kraji, obcemi, občany, podnikatelskými a ostatními subjekty. Na základě této spolupráce zastupuje zájmy celé oblasti navenek. Svazek obcí je oprávněn býti členem nebo samostatně či s dalšími účastníky zakládat podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
MilanFábera, Ing.12.12.2014 
Mgr. ZbyněkŠimbera01.01.2016 
Ing. JiříFürst24.06.2016 
Ing. JiříMacháček24.06.2016 
DavidGroh24.06.2016 
Způsob jednání  Valná hromada;
předseda sdružení;
místopředseda sdružení;
revizní skupina.
Přílohy 
smlouva o založení svazkustropník.pdf (144.60 kB)03.05.2004 
Stanovystropník stanovy.pdf (570.57 kB)03.05.2004 
stanovy dodatekstropník dodatky.pdf (148.76 kB)13.01.2009 
nové stanovy stanovy Stropník.pdf (3.07 MB)13.06.2014