detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='217']
Stav   
Datum vzniku DSO  15.03.2016
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Cyklostezka Prunéřov-Černovice
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Mírové náměstí 1
Sídlo DSO - město  Kadaň
Sídlo DSO - PSČ  432 01
IČ  04901592
Předmět činnosti  Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na vybudování cyklostezky vedoucí z Prunéřova do Černovic spojující všechny členské obce svazku.

Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity svazku byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.

Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
PaedDr. JiříKulhánek15.03.2016 
Bc. MiroslavBělský15.03.2016 
Ing. RomanaJuhová15.03.2016 
Bc. OlgaJanoutová15.03.2016 
VěraBuchtová15.03.201623.10.2018
JitkaBazoniová24.10.2018 
AnnaZacharová24.10.2018 
Způsob jednání  Valná hromada
Předseda, místopředseda
Kontrolní komise
Přílohy 
StanovyStanovy.pdf (3.83 MB)09.03.2016 
Smlouva o zřízení dobrovolného svazku obcíSmlouva o zřízení dobrovolného svazku.pdf (851.16 kB)11.03.2016