detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='214']
Stav   
Datum vzniku DSO  15.12.1999
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Sdružení obcí regionu Most-Jih
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Lišnice č.p.42
Sídlo DSO - město  Most
Sídlo DSO - PSČ  434 01
IČ  70226687
Předmět činnosti  Článek 5 Stanov sdružení (r. 2005): 5.1. Společný postup při naplnění úkolů v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, zabezpečení čistoty obce, správy veřejné zeleně, veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálního odpadu, jeho nezávadného zpracování, využití nebo zneškodňování, zásobování vodou, čištění odpadních vod, zavádění a rozšiřování, zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, správy majetku obce (místní komunikace, lesy, domovní a bytový fond, sportovní a kulturní zařízení).
5.2. Cílem svazku obcí je nalezení společných zájmů k postupnému řešení záležitostí v širších souvislostech a v návaznosti potom podpora konkrétní realizace projektů. Tato iniciativa a cíle jsou založeny na dobrovolnosti a neomezují žádným způsobem vlastní aktivity účastněných směřující mimo oblast svazku obcí.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
PetrPillár,Bc.04.12.2014 
RadimNovák 03.12.2014
ZděnkaSmetanová04.12.2014 
JitkaSadovská04.12.2014 
LuděkPěnkava04.12.2014 
Způsob jednání  Rada sdružení
Předseda rady sružení
Místopředseda rady sdružení
Tajemník sdružení
Přílohy 
zakladatelská smlouvazakl.sml. most-jih.pdf (207.42 kB)09.11.1999 
stanovystanovy most-jih.pdf (180.97 kB)09.11.1999 
stanovy novějšístanovy most -jih1.pdf (557.69 kB)20.12.2005 
Dodatek StanovDodatek.pdf (296.41 kB)27.06.2013 
Dodatek č.2Dodatek č.2.pdf (64.57 kB)27.05.2015