detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='213']
Stav   
Datum vzniku DSO  10.08.2007
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Mikroregion Lesenská pláň
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Vysoká Pec č.p. 46
Sídlo DSO - město  Vysoká Pec
Sídlo DSO - PSČ  431 59
IČ  75120372
Předmět činnosti  a) Předmětem činnosti svazku obcí je:
1. Rozvoj cestovního ruchu.
2. Vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj mikroregionu, zlepšení podmínek zaměstnanosti a zlepšení sociálních podmínek pro občany mikroregionu.
3. Společný postup při dosahování ekologické stability v zájmovém území a jeho trvale udržitelného rozvoje.
4. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
5. Koordinace obecních územních plánů a území plánování v regionálním měřítku.
6. Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonů státní správy v zájmovém území.
7. Vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení.
8. Vytváření podmínek pro zajištění a rozvoj komunitního systému péče o zdraví občanů mikroregionu.
9. Podpora vzdělanosti v mikroregionu.
10. Snaha o zachování kulturního dědictví a obnova památek v mikroregionu.
11. Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí.
12. Propagace svazku obcí a jeho zájmového území.

b) Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje valná hromada starostů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.

c) Svazek obcí je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
MilanČapek29.06.2007 
JanJuřina,Ing.29.06.200721.12.2018
LukášPakosta01.01.201621.12.2018
DavidKádner01.01.2016 
IlonaMalá01.01.2016 
Milan Mahušek22.12.2018 
Způsob jednání  valná hromada, předseda, místopředseda, dozorčí rada
Přílohy 
smlouva o založení svazku smlouva les. pl..pdf (96.23 kB)21.03.2007 
stanovystanovy les.pl..pdf (597.14 kB)21.03.2007