detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='212']
Stav   
Datum vzniku DSO  18.06.2002
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Svazek obcí Českého Švýcarska
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Růžová 60
Sídlo DSO - město  Růžová
Sídlo DSO - PSČ  407 14
IČ  72744901
Předmět činnosti  Obecným předmětem činnosti svazku je koordinace společného postupu členských obcí a měst při realitaci jejich záměrů, včetně plánování investičních akcí do budoucna v návaznosti na potřeby celého regionu, rozvoj průmyslových zón, územních plánů, ochrana osob a majetku, prosazování společných zájmů, vytváření předpokladů pro vyvážený rozvoj zájmového území svazku dle strategie rozvoje a jejich priorit (tj. rozvoj sídel, ekonomický rozvoj a aktivizace mikroregionu a rozvoj spolupráce) a dále dle § 50 odst. 1 a) - f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
LudmilaHluchá21.03.2013 
AlenaAndělová21.03.2013 
JaroslavSkála, Mgr.21.03.201328.03.2017
Ing. LudmilaHejdová29.03.2017 
HelenaKřížková21.03.2013 
AlenaVyoralová21.03.201328.03.2017
LadislavaKotková29.03.2017 
Způsob jednání  Členská schůze
Předseda
Místopředseda
Revizní komise
Přílohy 
smlouva o založení sdruženísmlouva české švýcarsko.pdf (143.55 kB)24.09.2002 
stanovystanovy české švýcarsko.pdf (425.18 kB)02.05.2002