detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='208']
Stav   
Datum vzniku DSO  21.08.1992
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Euroregion Labe
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Velká Hradební 2
Sídlo DSO - město  Ústí nad Labem
Sídlo DSO - PSČ  400 01
IČ  44225946
Předmět činnosti  ÚČEL EL (čl. 2.1) - podpora rozvoje a spolupráce zejména v oblastech: územního a regionálního plánování; zachování a zlepšování životního prostředí; rozvoje hospodářství a vyrovnání resp. růstu životní úrovně; výstavby a přizpůsobení infrastruktury přesahující státní hranice; prevence před živelnými pohromami, haváriemi, požáry apod.; přeshraniční osobní dopravy; turistiky a sportu; kulturní výměny a péče o kulturní dědictví; humanitní, sociální a vzdělávací spolupráce; vzájemného setkávání občanů.
PŘEDMĚT ČINNOSTI EL (čl. 2.2.): posilování vzájemné informovanosti členů o výkonu jejich působnosti; koordinace a vzájemná spolupráce členů při řešení problémů v oblastech vymezených účelem založení EL; podpora navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a předmětem činnosti na území ČR a v zahraničí; spolupráce s odbornými institucemi působícími v oblastech vymezených účelem založení EL; příprava, projednání a přijímání společných stanovisek a doporučení, určených dotčeným orgánům veřejné správy, dalším subjektům působícím v oblastech vymezených účelem založení EL a občanské resp. odborné veřejnosti a projednávání těchto stanovisek s adresáty; propagace činnosti EL; realizace investičních a neinvestičních projektů směřujících k rozvoji území EL.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
VladimírLipský, Mgr.  
PetrMedáček. Ing.28.03.2019 
PetrNedvědický, Mgr. Ing.28.03.2019 
JiříAnděl, Ing. CSc.28.03.2019 
Způsob jednání  a) Sněm EL;
b) Rada EL;
c) Kontrolní komise EL;
d) předseda (resp. místopředseda) EL;
c) Ředitel EL;
e) Smírčí komise EL.
Přílohy 
stanovystanovy EL.pdf (1.67 MB)09.04.2013 
zakládací smlouvazápis Eur..pdf (41.28 kB)09.06.1992