detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='202']
Stav   
Datum vzniku DSO  19.04.2016
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Svazek obcí Chomutovsko
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Náměstí 1. Máje 1
Sídlo DSO - město  Chomutov
Sídlo DSO - PSČ  430 01
IČ  05054265
Předmět činnosti  Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:

a. oblasti školství v zájmovém území
b. oblasti sociální péče v zájmovém území
c. správy shromažďování a odstraňování komunálních odpadů v zájmovém území
d. oblasti zdravotnictví v zájmovém území
e. oblasti rozvoje kultury v zájmovém území
f. požární ochrany v zájmovém území
g. ochrany veřejného pořádku v zájmovém území
h. ochrany životního prostředí a ovzduší v zájmovém území
i. rozvoje cestovního ruchu v zájmovém území
j. podpory podnikání a rozvoje služeb v zájmovém území
k. zajištění dopravní obslužnosti
l. zabezpečování čistoty obcí
m. správy veřejné zeleně
n. správy veřejného osvětlení
o. zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod
p. společných nákupů energií
q. společného zajištění telekomunikačních služeb
r. pomoci při správě majetku členských obcí
s. administrativní pomoci členským obcím.

Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.

Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
Ing. PetrŠmíd19.04.2016 
JanVítek19.04.2016 
Ing. RomanBrand, MBA19.04.2016 
Ing. DanielČerný19.04.201606.02.2017
Mgr. JanMareš, MBA07.02.201717.12.2018
Mgr. MilanMärc18.12.2018 
Mgr. Darina Kováčová18.12.2018 
Ing. RadekŠtejnar19.04.201617.12.2018
Způsob jednání  Valná hromada
Rada
Předseda, místopředseda
Kontrolní komise
Přílohy 
StanovyStanovy.pdf (4.45 MB)19.04.2016 
Zakladatelská smlouvaSmlouva o zřízení SO.pdf (1.81 MB)19.04.2016 
Příloha č. 1 StanovPříloha č. 1 ke Stanovám.pdf (245.20 kB)19.04.2016 
Dodatek č. 1 ke StanovámSvazek obcí Chomutovsko- Dodatek. č. 1.pdf (1.45 MB)07.02.2017 
Dodatek č. 2 ke StanovámDodatek č. 2 ke Stanovám.pdf (564.89 kB)18.05.2018