detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='201']
Stav  proveden výmaz
Datum vzniku DSO  01.11.2000
Zrušení DSO  18.01.2019
Zánik ke dni  18.01.2019
Název DSO  Mikroregion Bouřlivák
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Teplická 297
Sídlo DSO - město  Košťany
Sídlo DSO - PSČ  417 23
IČ  75079658
Předmět činnosti  a) Předmětem činnosti je:
1. Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku.
2. Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území.
3. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
4. Vytváření, projektování a realizace společných projektů, akcí a aktivit.
5. Společná podpora podnikání na území mikroregionu.
6. Snižování nezaměstnanosti v teritoriu zájmového území.
7. Zvýšení atraktivity zájmového území pro investory.
8. Vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení.
9. Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území.
10. Společný postup při dosahování ekologické stability území a jeho trvalé obyvatelnosti.
11. Zastupování členů sdružení při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.).
12. Vytváření předpokladů pro podnikatelskou a spolkovou činnost.
13. Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí.
14. Propagace sdružení a jeho zájmového území.
15. Informační a iniciační činnost vůči podnikatelským subjektům a obyvatelům zájmového území.

b) Za předmět činnosti sdružení se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů. V takovém případě je povinností sdružení dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy sdružení jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje shromáždění členů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.

c) Sdružení je oprávněno zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
OtaStehno, Ing.27.03.2013 
TomášSváda27.03.2013 
JaroslavPok27.03.2013 
Způsob jednání  Shromáždění starostů, předseda svazku, 3 místopředsedové svazku, tajemník sdružení.
Přílohy 
zakladatelská smlouvazakladatelská sml. Bouřlivak.pdf (75.84 kB)12.09.2000 
stanovystanovy Bouřlivak.pdf (682.18 kB)03.10.2000