detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='199']
Stav   
Datum vzniku DSO  08.02.2007
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Mikroregion Žatecko
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Postoloprstká 8
Sídlo DSO - město  Staňkovice
Sídlo DSO - PSČ  439 49
IČ  70805903
Předmět činnosti  1) Vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj mikroregionu, zlepšení podmínek zaměstnanosti a zlepšení sociálních podmínek pro občany mikroregionu.
2) Společný postup při dosahování ekologické stability v zájmovém území a jeho trvalého rozvoje.
3) Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
4) Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku.
5) Slaďování zájmů a činností místních samospráv, společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území.
6) Vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku.
7) Zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.).
8) Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí.
9) Propagace svazku a jeho zájmového území.

Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje valná hromady starostů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.
Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
Bc. PetrValenta, MBA01.12.2018 
EvaVrábíková01.12.2018 
Bohumil Chramosta01.12.2018 
ErichZimmermann01.12.2018 
VáclavNowak01.12.2018 
JanaRábová01.12.2018 
Jaroslav Holas01.12.2018 
MartinaBartošová01.12.2018 
MartinaBartošová 30.11.2018
DorisČerníková,DiS. 30.11.2018
PetrValenta, Bc. 30.11.2018
BohumilChramosta28.11.201430.11.2018
ErichZimmermann28.11.201430.11.2018
IvanTeuber28.11.201430.11.2018
VáclavNowak28.11.201430.11.2018
IvanTeuber01.12.2018 
Způsob jednání  Sněm svazku;
Valná hromada starostů;
Předseda svazku;
Místopředsedové svazku;
Tajemník svazku;
Dozorčí rada
Přílohy 
stanovystanovy žatec..pdf (676.43 kB)01.02.2000 
smlouva o založení sdruženísmlouva o zal. žatec..pdf (437.01 kB)01.02.2000