detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='192']
Stav   
Datum vzniku DSO  30.03.2001
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Mikroregion Labské Skály
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Mírové nám. 280
Sídlo DSO - město  Jílové
Sídlo DSO - PSČ  407 01
IČ  70909695
Předmět činnosti  Předmětem činnosti svazku obcí: zajišťovat spolupráci, koordinaci aktivit jednotlivých zakladatelských obcí, poskytovat pomoc a podporu účastněným obcím i dalším subjektům v oblastech:
a) prohlubování regionální spolupráce,
b) propagace regionu,
c) ochrana přírody, životní prostředí a kulturního dědictví,
d) koordinace postupu při obnově venkova (účast v
Programu obnovy venkona a dalších programech regionální politiky ČR),
e) úsilí o zlepšení životních podmínek pro občany sdružených obcí,
f) podpora podnikání v rámci regionu,
g) podpora vytváření pracovních příležitostí pro občany členů sdružení.

Cílem činnosti svazku obcí je společný postup obcí v řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
MiroslavKalvas  
Ing. JanDomecký22.03.2016 
AndreaZavřelová22.03.2016 
Ing. JiříŠterba22.03.2016 
JiříJandásek, Ing. 07.11.2018
JiříBolík08.11.2018 
Způsob jednání  Rada mikroregionu; předseda; místopředseda; kontrolní orgán - dozorčí rada.
Přílohy 
zakladatelská smlouvazakl.labské.pdf (301.12 kB)06.01.2001 
 Stanovy Mikroregionu Labské skály.pdf (3.57 MB)30.01.2018