detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='191']
Stav   
Datum vzniku DSO  09.03.1994
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Sdružení obcí pro nakládání s odpady-SONO
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Želechovice 48 obec Čížkovice
Sídlo DSO - město  Lovosice
Sídlo DSO - PSČ  410 02
IČ  46772707
Předmět činnosti  Provozování skládek komunálních odpadů a skládkových dvorů; nakládání s odpady; nakládání s nebezpečnými odpady; využívání skládkového plynu a činnosti s tím související; podpora a propagace činností v oblasti nakládání s odpadem a ekologická propagace; oblast územního a regionálního plánování; zachování a zlepšování životního prostředí; rozvoj hospodářství v zájmovém území; krajinotvorbu s důrazem na rozvoj infrastruktury pro cestovní a turistický ruch a navazující aktivity.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
IvoHynl 31.07.2017
Ing. Petr Medáček01.08.2017 
LenkaProcházková01.12.2017 
Libor Beránek  30.11.2017
Způsob jednání  Členská schůze;
kontrolní výbor;
rada;
statutární orgán (předseda rady a jednatel);
finanční výbor.
Přílohy 
smlouva o založení sdruženísmlouv o založení nakl. s odp..pdf (243.74 kB)27.01.1994 
stanovy stanovy nakl. s odp..pdf (574.68 kB)09.03.199427.11.2008
stanovy 27.11.200822.03.2011
stanovystanovy 2011.pdf (622.37 kB)22.03.201123.04.2013
stanovy novéstanovy 2013.pdf (648.48 kB)23.04.2013