detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='189']
Stav   
Datum vzniku DSO  24.02.2017
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  SDRUŽENÍ OBCÍ PERUC A VRBIČANY PRO ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Oldřichova 49
Sídlo DSO - město  Peruc
Sídlo DSO - PSČ  43907
IČ  05880530
Předmět činnosti  Předmětem činnosti dobrovolného svazku obcí je:

a) Koordinace a součinnost změny projektové dokumentace a inženýrské činnosti přípravy stavby kanalizace a ČOV EO 600 pro Telce (místní část obce Peruc) a obec Vrbičany.
b) Koordinace a součinnost při obstarávání a zajišťování dotačního titulu a vlastních zdrojů na realizaci stavby kanalizace a ČOV EO 600 pro Telce (místní část obce Peruc) a obec Vrbičany.
c) Koordinace a součinnost při výběru dodavatele stavby kanalizace a ČOV EO 600 pro Telce (místní část obce Peruc) a obec Vrbičany, uvedení kanalizace a ČOV EO 600 pro Telce (místní část obce Peruc) a obec Vrbičany do provozu.
d) Koordinace a součinnost při realizaci stavby kanalizace a ČOV EO 600 pro Telce (místní část obce Peruc) a obec Vrbičany
e) Koordinace a součinnost při kolaudaci realizované stavby kanalizace a ČOV EO 600 pro Telce (místní část obce Peruc) a obec Vrbičany, uvedení kanalizace a ČOV EO 600 pro Telce (místní část obce Peruc) a obec Vrbičany do provozu.
f) Koordinace a součinnosti při provozování kanalizace a ČOV EO 600 pro Telce (místní část obce Peruc) a obec Vrbičany

Členové svazku se spojují ke společnému zainvestování nehmotných a hmotných investic přípravy, realizace a provozování společné akce, stavby: SDRUŽENÍ OBCÍ PERUC A VRBIČANY PRO ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD.

Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku, nebo hospodárné využívání majetku svazku.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
Ing. RadomírBláha24.02.2017 
HanaRoutnerová24.02.2017 
Bc. JanVnouček24.02.2017 
JosefŠalanda24.02.2017 
JaroslavaPrailová24.02.2017 
Způsob jednání  Valná hromada
Předseda svazku
Místopředseda svazku
Kontrolní komise
Přílohy 
Stanovy DSOStanovy.pdf (4.53 MB)24.02.2017 
Smlouva o vzniku DSOSmlouva o vytvoření DSO.pdf (2.53 MB)24.02.2017