detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='181']
Stav   
Datum vzniku DSO  14.05.2003
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Mikroregion Lounské Podlesí
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Domoušice č.p.107
Sídlo DSO - město  Domoušice
Sídlo DSO - PSČ  439 68
IČ  71172777
Předmět činnosti  1. Vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj mikroregionu, zlepšení podmínek zaměstnanosti a zlepšení sociálních podmínek pro občany regionu.
2. Společný postup při dosahování ekologické stability v zájmovém území a jeho trvalého rozvoje.
3. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
4. Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku.
5. Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonů
státní správy v zájmovém území.
6. Vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení.
7. Vytváření podmínek pro zajištění a rozvoj komunitního systému péče o zdraví občanů mikroregionu.
8. Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí.
9. Propagace svazku obcí a jeho zájmového území.

Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí jako celku.
Pro naznačené akce a aktivity jmenuje valná hromada starostů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.

Svazek obcí je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních předpisů.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
ZdeněkKutner01.01.2015 
MiroslavProtiva01.01.2015 
Ing. JanaMikovcová01.01.2015 
JosefHajm01.01.2015 
PetrJindřich01.01.2015 
Vojtěch VáclavPour01.01.2015 
Ladislav Andrt01.01.2015 
RadekČečetka01.01.2015 
VáclavFryman01.01.2015 
Způsob jednání  valná hromada starostů;
předseda svazku obcí;
místopředseda svazku obcí;
dozorčí rada;
kontrolní komise.
Přílohy 
stanovystanovy loun.podl..pdf (735.66 kB)21.03.2003 
smlouva o založení svazkusmlouva o založ. loun.podl..pdf (304.15 kB)23.03.2003