detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='166']
Stav   
Datum vzniku DSO  02.06.2003
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Svazek obcí Podbořansko
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Nám. Míru 166
Sídlo DSO - město  Vroutek
Sídlo DSO - PSČ  439 82
IČ  71175369
Předmět činnosti  Zabezpečení co nejužší spolupráce obcí a měst v úsilí o dosažení optimálního rozvoje venkova, zabezpečení ochrany a prosazování společných zájmů; zastupování členů Svazku při jednání o aktivitách společného zájmu s třetími osobami; koordinace významných investičních akcí v zájmovém území i akcí lokálního významu, zabezpečování finančních prostředků při těchto aktivitách, koordinace územních plánů obcí a měst; koordinace zájmů a činností samospráv, koordinace nebo spolupráce na tvorbě veřejných vyhlášek, jejich formulační čistotě a právního opodstatnění; zpracovávání společných programů rozvoje mikroregionu Podbořansko, společný postup při přípravě, zpracování a financování projektů; všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území, společný postup při dosahování ekologické stability území, aktivní podpora krajino tvorby, včetně důsledné kontroly její realizace. Za předmět činnosti Svazku mohou být pokládány i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů Svazku, ale pouze dvou či více členů. Tyto aktivity Svazek také podporuje. Současně dbá na to, aby záměry a dosažené výsledky korespondovaly se zájmy Svazku a zájmy ostatních obcí, na těchto aktivitách nezúčastněných.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
MiroslavBrda12.12.200610.12.2018
JaromírKubelka11.12.2018 
Jitka Dondová11.12.2018 
Ing. KarelHonzl11.12.2018 
JosefLněníček11.12.2018 
VáclavBeneš11.12.2018 
MonikaKuthanová02.01.2019 
Způsob jednání  a) valná hromada
b) výkonná rada
c) předseda, místopředseda
d) kontrolní komise
e) tajemník
Přílohy 
smlouva o založení svazkulistina Podbořansko.pdf (100.87 kB)24.04.2003 
stanovy Stanovy svazku obcí Podbořansko.pdf (5.02 MB)09.06.2015