detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='163']
Stav   
Datum vzniku DSO  22.12.2009
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Mikroregion Radonicko
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Radonice 55
Sídlo DSO - město  Radonice
Sídlo DSO - PSČ  431 55
IČ  70890960
Předmět činnosti  Prosazování zájmů svazku obcí i jednotlivých obcí při řešení rozvoje infrastruktury, výstavby veřejně prospěšných zařízení, řešení dopravní obslužnosti a odpadového hospodářství.
Podpora podnikání ve vymezeném území.
Rozvoj společných tradic, společenského dění, kultury a sportu.
Zkvalitnění školství, zdravotnictví a služeb.
Zřizování podnikatelských a nepodnikatelských subjektů určených k dosahování cílů a záměrů svazku.
Zpracovávání projektové dokumentace a žádostí pro všechny druhy dotací v ČR.
Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvopdů týkají jen jedné členské obce, pokud korespondují se zájmy svazku jako celku.
Ostatní výše nespecifikované společné zájmy.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
Pavel Kozlík  
BohuslavKreuz14.11.2014 
Způsob jednání  Rada svazku, předseda svazku, místopředseda svazku.
Přílohy 
zakládací smlouvazakl.smlouva Rad..pdf (124.07 kB)18.12.2000 
stanovyStanovy a dodatky - Mikroregion Radonicko.pdf (5.92 MB)18.12.2000