detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='158']
Stav   
Datum vzniku DSO  18.12.1998
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  INTEGRO- Západ Českého Středohoří
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Komenského nám. 17
Sídlo DSO - město  Třebívlice
Sídlo DSO - PSČ  411 15
IČ  68982984
Předmět činnosti 
1. Hlavní činnost svazku je zaměřena na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkající se :

a) propagace svazku a jeho zájmového území
b) koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
c) koordinace územního plánování v zájmovém území
d) ochrany životního prostředí a kulturního dědictví
e) regionální a neregionální spolupráce a ostatních integračních snah, včetně mezinárodních aktivit
f) zřizování a správy kulturních, zdravotnických, sportovních, školních a předškolních zařízení a škol, sloužící k uspokojování potřeb občanů
g) zakládání a zřizování organizací sloužících k uspokojování potřeb více obcí prohlubování spolupráce členů svazku v oblastech jejich působnosti vymezené zákonem
h) sociální péče o občany
i) dalšího vzdělávání členů rad DSO, a to včetně zástupců členských měst a obcí
j) školní, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany (zák. č.133/1985 Sb., o požární ochraně § 69a), veřejného pořádku (zák. o obecní policii), ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata


2) Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3) Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; a to za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
Ing. JitkaNová  
PaeDr.MartinaPatrovská  
Způsob jednání  shromáždění starostů; rada svazku; předseda svazku; místopředseda svazku; tajemník; kontrolní komise
Přílohy 
zakladatelská smlouvazaklad. integro.pdf (190.40 kB)27.10.1998 
stanovy stanovy integro.pdf (764.12 kB)03.12.2009 
 stanovy Integro.pdf (5.53 MB)27.01.2015