detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='156']
Stav  proveden výmaz
Datum vzniku DSO  27.02.2001
Zrušení DSO  29.01.2013
Zánik ke dni  05.06.2014
Název DSO  Sdružení obcí pro plynofikaci Labské údolí
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Libochovany č.p.5
Sídlo DSO - město   
Sídlo DSO - PSČ  411 03
IČ  70903336
Předmět činnosti   
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
IvoHynl  
MiroslavaVencláková  
Způsob jednání  1. Sněm svazku
2. Rada svazku
3. Předseda svazku
4. Kontrolní výbor
5. Smírčí výbor
Přílohy