detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='145']
Stav  proveden výmaz
Datum vzniku DSO  16.12.1999
Zrušení DSO  27.06.2012
Zánik ke dni  27.03.2014
Název DSO  Dobrovolný svazek obcí Srpina
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Bělušice č.p.64
Sídlo DSO - město  Most
Sídlo DSO - PSČ  43401
IČ  70229473
Předmět činnosti  1. Shromažďování dat a informací od jednotlivých členských obcí.
2. Zajišťování koncepčních podkladů pro rozvoj a realizaci jednotlivých projektů.
3. Aktivní spolupráce členských obcí při přípravě společných záměrů.
4. Aktivní spolupráce s orgány státní správy a sdruženími působícími v regionu.
5. Spolupráce při realizaci záměrů a tyto financovat ze společných zdrojů, zahrnujících i případné dotace státu.
6. Spolupráce se zahraničními právními subjekty při zajišťování shora uvedeného o předmětu činnosti.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
Veronika Pochohradská 27.03.2014
Způsob jednání  osmičlenný výbor, předseda sdružení, místopředseda, správce majetku
Přílohy