detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='136']
Stav  proveden výmaz
Datum vzniku DSO  30.07.2001
Zrušení DSO  23.12.2013
Zánik ke dni  24.03.2014
Název DSO  Sdružení měst a obcí za účelem realizace kanalizace v mikroregionu Litoměřice
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Mírové nám.15/7
Sídlo DSO - město  Litoměřice
Sídlo DSO - PSČ  412 01
IČ   
Předmět činnosti  Zabezpečení odvádění a čištění odpadních vod a z toho plynoucí čistota zúčastněných obcí.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
LudmilaPafelová 24.03.2014
AlenaVacková 24.03.2014
Způsob jednání  Sněm svazku;
Rada svazku;
Předseda svazku;
Kontrolní výbor;
Smírčí komise.
Přílohy