detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='115']
Stav   
Datum vzniku DSO  12.01.1993
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Euroregion Krušnohoří
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Divadelní 15
Sídlo DSO - město  Most
Sídlo DSO - PSČ  434 01
IČ  47324651
Předmět činnosti  1. Sdružení vyvíjí koordinační, poradenskou a informační činnost k vytváření podmínek přátelské spolupráce subjektů, uvedených v článku I. Stanov, přesahující státní hranice mezi ČR a SRN ve vymezených územích.
2. Činnost uvedená v odst. 1 zahrnuje zejména otázky:
a) ekologické obnovy krušnohorské oblasti, zlepšování přírodních a životních podmínek a řesení problematiky s tím spojené,
b) koncepce územního a regionálního plánování, budování infrastruktury, rozvoj hospodářských sil a pozvednutí a růst životní úrovně v oblasti,
c) rozvoj mezinárodní dopravy v oblasti mezistátních přechodů,
d) rozvoj kulturní spolupráce, vzdělanosti, sportu a turistiky a humanitární pomoci,
e) rozvoj účinných forem spolupráce ve zdravotnictví, při nouzových stavech, živelných pohromách, požární ochraně, při rozvoji komplexního záchranného systému,
f) propagace spolupráce regionů v ČR a SRN tiskem, distribucí a prodejem schválených periodik, informačních brožur a podobných tiskovin.
3. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být projednány na valné hromadě, aby se k němu mohli zástupci členských měst a obcí vyjádřit.
4. Smlouvu o dílo může sdružení uzavírat vždy jen po předchozím výběrovém řízení, a to s tím zhotovitelem, který nabídne nejlepší podmínky z hlediska kvality, termínu a ceny.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
HanaJeníčková, JUDr.30.03.2007 
JiříHlinka,Ing.30.03.2007 
JanKerner, Ing.30.03.2007 
Způsob jednání  a) valná hromada sdružení,
b) rada sdružení,
c) předseda,
d) jednatelství,
c) stálé komise
Přílohy 
zápis z ustavujícího zasedánízápis Eur..pdf (41.28 kB)18.12.1992 
stanovystanovy eur..pdf (421.39 kB)21.07.2000