detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='111']
Stav   
Datum vzniku DSO  03.12.2001
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Mikroregion České Středohoří
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Pohořanská 118
Sídlo DSO - město  Žitenice
Sídlo DSO - PSČ  411 41
IČ  70947031
Předmět činnosti  1. Spolupráce a plnění úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí.
2. Zabezpečování čistoty obce, správa veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálního odpadu a jejich nezávadné zpracování, využití a zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
3. Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti.
4. Spolupráve a plnění v oblasti ochrany ovzduší, úkolů souvisejích se zabezpečením přestavby vytápění nebo ohřevu teplé vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obce.
5. Spolupráce při správě majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních a dalších zařízení.
6. Svazek obcí si může vyhradit jakýkoliv další předmět činnosti.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
HanaPavlíková29.11.2011 
MartinaČechová29.11.2011 
Způsob jednání  Valná hromada, předsednictvo, kontrolní komise.
Přílohy 
zakladatelská smlouvazakl.sml. české stř..pdf (123.26 kB)12.11.2001 
stanovystanovy české stř..pdf (414.94 kB)12.11.2001