detail záznamu v tabulce 'Rejstřík dobrovolných svazků obcí' [SYS_Klic='113']
Stav   
Datum vzniku DSO  08.02.2007
Zrušení DSO   
Zánik ke dni   
Název DSO  Mikroregion Žatecko
Sídlo DSO - ulice č.p./č.or.  Postoloprstká 8
Sídlo DSO - město  Staňkovice
Sídlo DSO - PSČ  439 49
IČ  70805903
Předmět činnosti  1) Vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj mikroregionu, zlepšení podmínek zaměstnanosti a zlepšení sociálních podmínek pro občany mikroregionu.
2) Společný postup při dosahování ekologické stability v zájmovém území a jeho trvalého rozvoje.
3) Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
4) Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku.
5) Slaďování zájmů a činností místních samospráv, společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území.
6) Vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku.
7) Zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.).
8) Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí.
9) Propagace svazku a jeho zájmového území.

Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje valná hromady starostů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.
Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
Předmět činnosti - poznámka (historie
úprav) 
 
Orgány DSO 
MartinaBartošová  
DorisČerníková,DiS.  
PetrValenta, Bc.  
BohumilChramosta28.11.2014 
ErichZimmermann28.11.2014 
IvanTeuber28.11.2014 
VáclavNowak28.11.2014 
Způsob jednání  Sněm svazku;
Valná hromada starostů;
Předseda svazku;
Místopředsedové svazku;
Tajemník svazku;
Dozorčí rada
Přílohy 
stanovystanovy žatec..pdf (676.43 kB)01.02.2000 
smlouva o založení sdruženísmlouva o zal. žatec..pdf (437.01 kB)01.02.2000